S.N.M. PLYTECHNIC | KAUSHALYAM 2015

KAUSHALYAM 2015

Project exhibition held on 23-02-2015 and 24-02-2015


 

ELECTRONICS & COMMUNICATION DEPARTMENT


 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICAL & ELECTRONICS DEPARTMENT 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 

 


 

 

 

 

 

 

CIVIL DEPARTMENT 


 

 

 

 

 

 

 

MECHATRONICS DEPARTMENT 

 

 

 

 

 


 

AUTOMOBILE & MECHANICAL DEPARTMENT DEPARTMENT